The Media Westin - Dial Down The Westin.

Att sjunga och tekniken

Jag skulle vilja lära mig att sjunga ordentligt. Det är kul att sjunga men när vi har lite sångkvällar och man sjungit mer än tre sånger så blir man hes. Med all säkerhet har man helt fel teknik och det är synd. Förr fick man kanske lära sig att sjunga i skolan på musiklektionerna, men nu vet jag inte vad man får lära sig. Jag tror att jag får fråga någon som går i skolan. Kanske är det mer populärmusik och fakta kring det. Jag tror att det är väldigt lite musiklära kan jag säga. Man har nog inte resurser till det.